Oferta Szkoły

adres email: rekrutacja@sp69sms.pl 

W roku szkolnym 2022/2023 rekrutujemy do następujących klas:

  1. klasa I Mistrzostwa Sportowego w specjalizacji TRAMPOLINA – dwa oddziały
  2. klasa I (ogólna) –jeden oddział 
  3. klasa IV Mistrzostwa Sportowego w specjalizacji JUDO – jeden oddział 4.
  1.  

Zespół Szkół nr 8 w Poznaniu, w którego skład wchodzą: Przedszkole nr 90, Szkoła Podstawowa nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego, Szkoła Mistrzostwa Sportowego, jest jednostką publiczną, w której – oprócz klas ogólnych – działają klasy mistrzostwa sportowego specjalizujące się w gimnastyce – trampolinie oraz judo, przy współpracy z AZS.

Gwarantujemy wysoki poziom edukacji. Wśród naszych uczniów i absolwentów są laureaci wielu konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych. Szkoła posiada nową halę gimnastyczną wraz ze sprzętem najwyższej klasy.

Układ budynku został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie oraz komforcie uczących się w nim dzieci. Okolica szkoły to teren o ograniczonym ruchu z wyznaczonymi miejscami park & ride. Osobne wejście prowadzi do Przedszkola nr 90, osobne do klas I-III i osobne dla najstarszych dzieci, uczących się w klasach IV-VIII. Rozwiązanie takie pozwoliło na spokojną adaptację dzieci w nowym środowisku oraz na zachowanie bezpieczeństwa w czasach zagrożenia epidemicznego w roku 2020 oraz bieżącym.

Szkoła posiada nowoczesne wyposażenie multimedialno-informatyczne, jak choćby monitory interaktywne, tablice oraz własne pracownie tematyczne. Wszystko, co podnosi jakość i efektywność kształcenia, zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej.

Posiadamy dwa zewnętrzne boiska sportowe, ogrodzoną i w pełni wyposażoną przestrzeń dla przedszkolaków.

Klasy lekcyjne są doskonale naświetlone i przestrzenne, a ławki szkolne dopasowane do wzrostu i wieku dzieci.

W edukacji wczesnoszkolnej realizujemy elementy programu daltońskiego, którego innowacyjne metody polegają na uczeniu odpowiedzialności za podejmowane zadania, wdrażaniu dzieci do samodzielności i zachęcaniu do współpracy.

Świetlica, czynna od 06.30 do 17.00, zapewnia uczniom  opiekę wychowawczą, stwarza warunki do nauki własnej, zabawy i rekreacji. Smaczne i tanie obiady przygotowywane są na miejscu we własnej kuchni. Codziennie czynny jest też gabinet pielęgniarski.

Podejmujemy wiele ciekawych inicjatyw rozwijających zainteresowania uczniów.

W klasach I-III odbywają się zajęcia z robotyki z wykorzystaniem robotów edukacyjnych Dasch i Dot. Natomiast uczniowie klas IV-VIII uczą się programować mBoty. Cieszy nas współpraca ze szkołami wyższymi. Z Uniwersytetem Przyrodniczym realizujemy projekt  Uniwersytet Młodych Przyrodników, natomiast z Uniwersytetem Medycznym – Mały Medyk.

W ramach doradztwa zawodowego, wspólnie z międzynarodową organizacją studencką AEGEE, prowadzone są warsztaty kształcenia umiejętności miękkich.

Przy współpracy z AZS AWF organizowane są obozy sportowe w Karpaczu i Wałczu. Tradycją naszej szkoły jest coroczny Festyn Rodzinny przygotowywany z Radą Rodziców. Dochód z festynu przeznaczamy na cele charytatywne.

We współpracy ze Strażą Miejską bierzemy udział w wielu akcjach i projektach profilaktycznych. Cieszy nas współpraca z Radą Osiedla. Św. Łazarz, dzięki której odbywają się w naszej szkole międzyszkolne konkursy przedmiotowe i sportowe.

Naszą kadrę cechuje wieloletnie doświadczenie, profesjonalizm i indywidualne podejście do każdego dziecka. Stawiamy na bezpieczeństwo i efektywność.