wtorek, Wrzesień 24th, 2013

przeglądanie według dni

 
Autor: | Data publikacji: Wrzesień 24, 2013

Szkolny program profilaktyki

Wstęp

Jedną z głównych sfer działalności w naszej szkole jest stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków nauki i pracy dla uczniów. Służy temu szkolny program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz do potrzeb danego środowiska.

Istotą programu szkolnej profilaktyki jest ochrona dzieci przed zagrożeniami, a także reagowanie w sytuacji pojawiających się zagrożeń poprzez podejmowanie szerokiego zakresu działań profilaktyczno-wychowawczych.

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 69 im. Jaregniewa Drwęsktego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu bazuje na diagnozie środowiska, obserwacji, która opierała się na różnego rodzaju badań ankietowych (m.in. badania ankietowe przeprowadzone przez Wydział Prewencji KWP Poznań w 2003 r. nt.” Moja opinia o przemocy”, czy diagnoza poziomu stresu w klasach sportowych przeprowadzona przez pedagoga szkolnego) skierowanych do uczniów szkoły, dyskusji rodziców, nauczycieli, Czytaj dalej …