Godziny i zasady rozpoczęcia roku szkolnego 20/21

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 odbędzie się 1 września 2020  w następujących godzinach:
klasy 1a – godzina 8.00
klasy 1b – godzina 9.00
klasy 2 – godzina 10.00
klasy 3 – godzina 11.00
klasy 4 – godzina 8.00
klasy 5 – godzina 9.00
klasy 6 – godzina 10.00
klasy 7 – godzina 11.00
klasy 8 – godzina 12.00

Zasady obowiązujące podczas rozpoczęcia: Uczniowie zbierają się na boisku szkolnym wg planu narysowanego na jego płycie. Wchodzimy  do szkoły przez boisko szkolne, wychodzimy drzwiami głównymi (klasy I-III od ul. Winklera, klasy IV-VIII od ul. Jarochowskiego). Uczniowie przychodzą nie wcześniej niż 10 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia. Wychowawcy czekają na swoich uczniów na boisku i zaprowadzają do sal lekcyjnych. Po wejściu do budynku uczniowie dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły. Uczniowie posiadają maseczki, które zakładają na czas przebywania na korytarzach szkolnych.W sali lekcyjnej maseczki można zdjąć. Wejście do szkoły osób nie będących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone. Rodzice nie wchodzą na teren budynku. Wyjątek stanowią rodzice /opiekunowie prawni uczniów klas pierwszych, którzy zgodnie z zasadami reżimu wchodzą razem z dziećmi (jeden rodzic/opiekun na jedno dziecko). Rozpoczęcie będzie trwało ok. 30 minut. Wychowawcy po skończonym spotkaniu odprowadzą dzieci do głównych drzwi budynków szkolnych (I-III od ul. Winklera, IV – VIII od ul. Jarochowskiego).

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.