EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021

JĘZYK POLSKI

1. Egzamin przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
2. Czas trwania: 120 minut
3. Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
część 2: wypracowanie – 20 pkt.
4. Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie. W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.
5. Lista lektur, których znajomość treści i problematyki będzie sprawdzana w zadaniach egzaminacyjnych:
a) Charles Dickens, Opowieść wigilijna;
b) Aleksander Fredro, Zemsta;
c) Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII;
d) Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec;
e) Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady cz. II, Pan Tadeusz (całość);
f) Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę;
g) Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik;
h) Juliusz Słowacki, Balladyna;
i) wiersze wybranych poetów.
Aneks do informatora: CKE – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – aneks JP
MATEMATYKA
1. Czas na rozwiązanie: 100 minut (150 minut – uczniowie z dostosowaniami)
2. Typy zadań: zamknięte i otwarte.
3. W tym roku zmniejszona jest liczba zadań otwartych w arkuszu egzaminacyjnym. Za rozwiązanie zadań można uzyskać 25 punktów, w tym: 15 pkt za zadania zamknięte, 10 pkt za zadania otwarte.
4. Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).
5. Wymagania ogólne pozostają bez zmiany, czyli na egzaminie będzie sprawdzana:
1) Sprawność rachunkowa.
2) Wykorzystanie i tworzenie informacji.
3) Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.
4) Rozumowanie i argumentacja.

6. Wymagania szczegółowe zostały okrojone, zawierają ograniczony zakres wymagań podstawy programowej np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii.

CKE – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – aneks matematyka

JĘZYK ANGIELSKI

1. Czas na rozwiązanie 90 minut (135 minut uczniowie z dostosowaniem).
2. Obniżony ogólny poziom biegłości językowej z poziomu z A2+/B1 na A2.
3. Zmniejszona o 5 pkt liczba zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu.
4. W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, znajomość funkcji językowych i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.Za rozwiązanie zadań będzie można uzyskać maksymalnie 55 punktów.\
5. Formy wypowiedzi pisemnej, które mogą wystąpić w zadaniu egzaminacyjnym są okrojone. Uczeń potrafi tworzyć krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne wiadomość, e-mail, wpis na blogu.
6. Z listy struktur usunięto : Past Perfect, 2 okres warunkowy, zaimki wzajemne, zdania w mowie zależnej

CKE – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – aneks JA

JĘZYK NIEMIECKI

1. Obniżony ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej z A2/B1 na A2 na egzaminie, poziom który uzyskamy na koniec roku szkolnego to poziom A1 zgodnie z podstawą programową dla drugiego języka po 2 latach nauki
2. Zmniejszona o 5 pkt liczba zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzenia egzaminu (90 minut)
3. Termin egzaminu w 2021 r. – maj zamiast kwietnia
4. Egzamin składa się z : Rozumienie ze słuchu, Znajomość funkcji językowych, Znajomość środków językowych, Rozumienie tekstów czytanych, Reagowanie na wypowiedzi,Przetwarzanie wypowiedzi, Forma pisemna-mail, sms, krótka informacja na blogu.
5. W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, znajomość funkcji językowych i i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.
CKE – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – aneks JN

Ten wpis został opublikowany w kategorii EGZAMIN. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.