Godziny i zasady rozpoczęcia roku szkolnego 2021/22

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 odbędzie się 1 września 2021 (środa) w następujących godzinach:
klasa 1a, klasa mistrzostwa sportowego – godzina 8.00
klasa 1b, klasa ogólna – godzina 9.00
klasy drugie – godzina 10.00
klasy trzecie – godzina 11.00
klasy czwarte – godzina 8.00
klasy piąte – godzina 9.00
klasy szóste – godzina 10.00
klasy siódme – godzina 11.00
klasy ósme – godzina 12.00

Zasady obowiązujące podczas rozpoczęcia: Uczniowie zbierają się na boisku szkolnym wg planu narysowanego na jego płycie. Wchodzimy  do szkoły przez boisko szkolne, wychodzimy drzwiami głównymi (klasy I-III od ul. Winklera, klasy IV-VIII od ul. Jarochowskiego). Uczniowie przychodzą nie wcześniej niż 10 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia. Wychowawcy czekają na swoich uczniów na boisku i zaprowadzają do sal lekcyjnych. Po wejściu do budynku uczniowie dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły. Uczniowie posiadają maseczki, które zakładają na czas przebywania na korytarzach szkolnych. W sali lekcyjnej maseczki można zdjąć. Wejście do szkoły osób nie będących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone. Rodzice nie wchodzą na teren budynku. Wyjątek stanowią rodzice /opiekunowie prawni uczniów klas pierwszych, którzy zgodnie z zasadami reżimu wchodzą razem z dziećmi (jeden rodzic/opiekun na jedno dziecko). Podczas spotkania klas pierwszych będzie obecny kierownik świetlicy. Rozpoczęcie będzie trwało ok. 30 minut. Wychowawcy po skończonym spotkaniu odprowadzą dzieci do głównych drzwi budynków szkolnych (I-III od ul. Winklera, IV – VIII od ul. Jarochowskiego).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.