Trwa nabór uzupełniający do klas I i IV w SP 69 SMS

Do 16 czerwca 2023 roku trwać będzie nabór uzupełniający do Szkoły Podstawowej nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego będącej Szkołą Mistrzostwa Sportowego na poznańskim Łazarzu. Placówka prowadzi nabór do klas I i IV oraz przyjmuje dzieci z tzw. obwodu.

Połączenie nauki ze sportem w Szkole Podstawowej nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego Szkole Mistrzostwa Sportowego przy ul. Jarochowskiego 62 stanowi wyjątkowo atrakcyjną ofertę dla dzieci i ich rodziców. Małe i dobrze wyposażone klasy, kameralna i rodzinna atmosfera, monitoring, nowoczesna i duża hala gimnastyczna, sale sportowa i judo, zajęcia z pływania w planie lekcji, brak natężonego ruchu ulicznego i zielone otoczenie sprawiają, że nikt nie jest anonimowy i wszyscy czują się bezpiecznie.

Więcej o szkole w reportażu Telewizji Polskiej (wystarczy kliknąć).

– Wyniki osiągane przez naszych uczniów na egzaminach ósmoklasisty, w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, np. gimnastyka-trampolina, judo, siatkówka, czynią z nas wyróżniającą się placówkę oświatową w dzielnicy oraz mieście i skutkują dostaniem się naszych uczniów do wymarzonych szkół ponadpodstawowych. Wysoki poziom nauczania wzmacniamy współpracą z podmiotami zewnętrznymi, m.in. z poznańskimi uniwersytetami, klubami i stowarzyszeniami sportowymi, Instytutem Pamięci Narodowej, Radą Osiedla Święty Łazarz, Strażą Miejską, Policją, harcerstwem i szerokim wachlarzem zajęć pozalekcyjnych (artystycznych, sportowych oraz przygotowujących do egzaminów i konkursów). Cieszy nas również rekordowa liczba „Nagród Miasto Poznań za szczególne osiągnięcia dla uczniów poznańskich szkół”, jaką otrzymali nasi uczniowie w tym roku szkolnym – mówi dyrektor, Tomasz Woźniak.

Szkoła w procesie dydaktyczno-wychowawczym stawia na indywidualizację, nie zapominając potrzebach ogółu. Rozwój młodych zawodników i uczniów od przedszkola po ósmą klasę wspierają wykwalifikowany pion pedagogiczno-psychologiczny, świetlica i biblioteka. Rada Rodziców, jak podkreśla jej przewodnicząca, pani Dagmara Kapitaniuk-Pertek, wraz z nauczycielami i Dyrekcją tworzą zgraną społeczność, której celem jest działanie na rzecz wszystkich uczniów. Szkoła nieustannie się zmienia i doskonali. Funkcjonuje w niej również Młodzieżowe Centrum Sportu Miasta Poznania.

Wiadomo już, że w roku szkolnym 2023/2024 w Szkole Podstawowej nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego będącej Szkołą Mistrzostwa Sportowego zostaną uruchomione:
– I klasy mistrzostwa sportowego (wiodąca gimnastyka-trampolina oraz godziny z judo i pływania)
– I klasy ogólne (z dodatkowymi godzinami siatkówki, judo, pływania)
– IV klasa mistrzostwa sportowego (gimnastyka-trampolina)
– IV klasa judo (oddział sportowy)
– IV klasa ogólna z dodatkowymi godzinami siatkówki

Zespół Szkół nr 8 w Poznaniu (Przedszkole nr 90 i SP nr 69 SMS im. Jarogniewa Drwęskiego) wyróżniają także przedsięwzięcia unikatowe w skali kraju, a nawet świata. Tylko tutaj odbyły się egzamin rowerowy typu holenderskiego i wojewódzki etap Olimpiady Gier Planszowych IPN-u, finał Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych, Puchar Polski w skokach na trampolinie. Ponadto w szkole działa mający wieloletnią tradycję chór, który od września 2023 roku rozszerzy swoją aktywność na uczniów klas I-III.

– Szkoła Mistrzostwa Sportowego to najlepsza kadra nauczycielska i trenerska, wśród której znajdują się mistrzowie kraju, Europy i sportowe nadzieje olimpijskie. Natomiast patron placówki, Jarogniew Drwęski, pierwszy Prezydent niepodległego Poznania, wielki społecznik i działacz jest naszą inspiracją i wzorem do ciągłego rozwoju – dodaje dyrektor Woźniak.

Kontakt:
Zespół Szkół nr 8 w Poznaniu
– Przedszkole nr 90 www.przedszkole90.pl
– Szkoła Podstawowa nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego SMS www.sp69sms.pl
ul. Jarochowskiego 62, 60-246 Poznań
tel./fax: 61 866-36-21, tel. kom. 607803663, e-mail: sp69sms@wp.pl

Podstawowe informacje dotyczące Naboru 2023 do Szkoły Podstawowej nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego Szkoły Mistrzostwa Sportowego:

1. Termin składania zgłoszenia i wniosków 30 marca – 18 kwietnia 2023 r.

2. Wniosek o przyjęcie do klasy 1 składa się do dyrektora za pośrednictwem sekretariatu lub można wniosek/zgłoszenie wypełnić on-line na stronie: https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/ 

3. W tym celu należy założyć nowe konto – dla każdego dziecka osobno.

4. Wydrukowany wniosek/zgłoszenie należy podpisać przez obojga rodziców/opiekunów lub przez jednego rodzica w przypadku samotnego wychowywania dziecka (w takim przypadku należy załączyć stosowne oświadczenie).

5. Podpisany wniosek/zgłoszenie (musi posiadać nadany kod identyfikatora w prawym górnym rogu) następnie z załącznikami należy zeskanować i dołączyć w systemie NABÓR. Można też dostarczyć do szkoły w godzinach jej otwarcia zgodnie z terminami składania wniosków.

6. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru, wskazanej na pierwszym miejscu. Wniosek o przyjęcie do klasy 1 składa się do dyrektora za pośrednictwem sekretariatu szkoły lub można wniosek/zgłoszenie wypełnić on-line na stronie: https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/ 

7. Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I wypełnione nieprawidłowe lub niekompletnie z powodu niespełnienia kryteriów formalnych, uniemożliwiających wprowadzenie danych do systemy naboru elektronicznego nie będą rozpatrywane.

8. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:

  • 7-letnie realizujące obowiązek szkolny,
  • 6-letnie, zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

8. W pierwszej kolejności do pierwszej klasy przyjmowane są:
– dzieci z obwodu tj. miejsc zamieszkania przynależnych do rejonu obsługiwanego przez szkołę. Kandydaci z obwodu nie podlegają kryteriom rekrutacji. Dzieci, których rodzice zapiszą je do szkoły poza miejscem zamieszkania, będą podlegać wymogom kryteriów procesu rekrutacji.
– dzieci aplikujące do klasy mistrzostwa sportowego, które przejdą testy sprawnościowe, złożą komplet dokumentów i uzyskają odpowiednią liczbę punktów (brak rejonizacji).

9. Zgłoszenie i wniosek:

Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać dziecko do szkoły obwodowej należy wypełnione i podpisane zgłoszenie zeskanować i dołączyć w systemie NABÓR lub złożyć w sekretariacie szkoły. Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać swoje dziecko, które nie należy do obwodu, prosimy wypełnić wniosek, zeskanować i dołączyć do systemu NABÓR lub złożyć w sekretariacie szkoły.

a) Druk zgłoszenia:

Zgloszenie_do_szkoly_podstawowej_SP69SMS_Poznan

b) Druk wniosek:

Wniosek_do_szkoly_podstawowej_SP69SMS_Poznan

10. Kryteria i terminy rekrutacji określa uchwała Rady Miasta Poznania wraz z zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania, a komplet dokumentów jest dostępny na stronie: https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/dokumenty 

11. Wzory dokumentów będą opublikowane w dniu 30 marca 2023 r.

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2023/2024 naukę w I klasie szkoły podstawowej:

Informator_dla_rodziców_Nabór_2023

Terminarz NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO 2023 dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2023/2024 naukę w I klasie oraz IV klasie (oddział sportowy) szkoły podstawowej:

ZSnr8_Nabor_Uzupelniajacy_2023
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, REKRUTACJA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.