Dokumenty szkoły

przeglądanie według kategorii

 
Autor: | Data publikacji: Marzec 9, 2017

Statut Zespołu Szkół nr 8 w Poznaniu

Statut Zespołu Szkół nr 8 _ 30 listopad 2017

Do pobrania w formacie docx>>>

Do pobrania w formacie pdf>>>

Autor: | Data publikacji: Wrzesień 8, 2016

Oświadczenie o odbiorze dziecka ze szkoły

Oświadczenie do pobrania>>

Download (DOC, 29KB)

Autor: | Data publikacji: Wrzesień 8, 2016

OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE ZWOLNIENIA DZIECKA Z OBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO /AKROBATYKI /JUDO/TAŃCA*

Pobierz dokument w formacie pdf>>

Download (DOC, 33KB)

Autor: | Data publikacji: Luty 4, 2016

ZWOLNIENIE DZIECKA Z OBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH W-F /AKROBATYKI /JUDO

Download (DOC, 37KB)

Do pobrania w formie pdf>>>

 

 

Autor: | Data publikacji: Wrzesień 18, 2015

Oświadczenie o odbiorze dziecka ze szkoły do wydruku

Oświadczenie o odbiorze dziecka ze szkoły

Autor: | Data publikacji: Grudzień 4, 2014

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Do pobrania

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Autor: | Data publikacji: Listopad 5, 2014

,,Zuchy’’ – komunikat do rodziców.

Zbiórki zuchowe od 5.11. odbywać się będą od godziny 15.15 do 17.00. Dzieci będą odbierane ze świetlicy o godzinie 15;00 przez 24 Szczep DH i GZ ,,AWANGARDA’’. Odbiór dzieci po zbiórce o godzinie 17.00 z harcówki przy gimnazjum nr 50.
Obowiązuje nowy wzór odbioru zucha ze świetlicy (dostępny poniżej, w harcówce lub świetlicy).

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SP

Autor: | Data publikacji: Wrzesień 22, 2014

Regulamin funkcjonowania klas mistrzostwa sportowego i klas sportowych

regulamin SMS >>

 

  Czytaj dalej …

Autor: | Data publikacji: Wrzesień 24, 2013

Szkolny program profilaktyki

Wstęp

Jedną z głównych sfer działalności w naszej szkole jest stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków nauki i pracy dla uczniów. Służy temu szkolny program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz do potrzeb danego środowiska.

Istotą programu szkolnej profilaktyki jest ochrona dzieci przed zagrożeniami, a także reagowanie w sytuacji pojawiających się zagrożeń poprzez podejmowanie szerokiego zakresu działań profilaktyczno-wychowawczych.

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 69 im. Jaregniewa Drwęsktego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu bazuje na diagnozie środowiska, obserwacji, która opierała się na różnego rodzaju badań ankietowych (m.in. badania ankietowe przeprowadzone przez Wydział Prewencji KWP Poznań w 2003 r. nt.” Moja opinia o przemocy”, czy diagnoza poziomu stresu w klasach sportowych przeprowadzona przez pedagoga szkolnego) skierowanych do uczniów szkoły, dyskusji rodziców, nauczycieli, Czytaj dalej …

Autor: | Data publikacji: Wrzesień 13, 2013

Raport z ewaluacji problemowej

Raport, do którego lektury Państwa zapraszamy, dotyczy problemowej ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w dniach od 14 do 28 lutego 2013r. w Szkole Podstawowej nr 69 w Poznaniu. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze, płynące z badań, informacje o szkole. Wszystkie zawarte w niniejszym tekście tezy i dane znajdują potwierdzenie w wynikach przeprowadzonych badań.

Raport z ewaluacji zewnętrznej – Kuratorium Oświaty w Poznaniu