Oferta edukacyjna

przeglądanie według kategorii

 
Autor: | Data publikacji: 5 października, 2018

Propozycje zajęć pozalekcyjnych 2018/19

Poniżej przedstawiamy propozycje zajęć pozalekcyjnych. Tabela ta będzie sukcesywnie uzupełniania.
Propozycje zajęć pozalekcyjnych 18-19

Do pobrania plik pdf>>>

Autor: | Data publikacji: 29 marca, 2016

Trzeci numer Super Magazynu Szkoły 69

W nowym wydaniu m.in. o wiosennych metamorfozach, grillowanych pysznościach, ortografii na wesoło i Czerwonym Kapturku.
SMS_3_2016
Autor: | Data publikacji: 23 marca, 2016

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Poznaniu

22 marca klasa 4c udała się na wycieczkę do Muzeum Henryka Sienkiewicza. Na początku przywitaliśmy się z przewodnikiem, który miał nas oprowadzać. Następnie przeszliśmy do sali muzealnej w której znajdowały się meble z epoki w której żył Sienkiewicz. W tym miejscu zobaczyliśmy też maskę pośmiertną pisarza. Następnie przeszliśmy do kolejnej sali. Tu uwagę naszą zwrócił złoty medal i dyplom honorowy, który Henryk Sienkiewicz dostał jako laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za całokształt swojej twórczości. Bardzo ciekawe było również świadectwo Henryka. Jakież było nasze zdziwienie gdy na ekranie zobaczyliśmy bardzo dużo ocen dostatecznych. Pisarz miał szóstkę tylko z historii i j. polskiego. Na usprawiedliwienie noblisty musimy dodać, że Henryk musiał pracować w czasie nauki, żeby wspomóc rodzinę finansowo. Na koniec ciekawym akcentem było zobaczenie scen z filmów na podstawie książek noblisty. Obejrzeliśmy również gazety, które redagował pan Henryk.To była ciekawa przygoda w czasie.
Tekst: Jagoda Lecińska Julka Przybylska, klasa 4c
Zdjęcia: Rafał Konieczny, klasa 4c

Autor: | Data publikacji: 7 marca, 2016

Baza szkoły

Nasze sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt multimedialny. Dobrze zaopatrzona jest pracownia przyrodnicza, w której do dyspozycji uczniów są mikroskopy optyczne z wbudowaną kamerą. Od I klasy odbywają się zajęcia w pracowni komputerowej z dostępem do Internetu. Posiadamy aż trzy sale gimnastyczne, wielofunkcyjne boisko ze sztuczną trawą oraz ekologiczny plac zabaw.

Autor: | Data publikacji: 7 marca, 2016

Współpraca z Teatrem Animacji

Autor: | Data publikacji: 7 marca, 2016

Klasy mistrzostwa sportowego – judo

Autor: | Data publikacji: 7 marca, 2016

Klasy mistrzostwa sportowego – trampolina

Autor: | Data publikacji: 7 marca, 2016

Promocja zdrowia

Szkoła nasza należy do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, co obliguje nas do aktywności w edukacji prozdrowotnej. Bierzemy udział w programach Szklanka mleka oraz Warzywa i owoce. Organizujemy warsztaty kulinarne i spotkania z dietetykiem. Nasi uczniowie zostają przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Autor: | Data publikacji: 29 lutego, 2016

Opis placówki

Szkoła Podstawowa nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego jest jednostką publiczną w której obok klas ogólnych działają klasy mistrzostwa sportowego specjalizujące się w Gimnastyce – trampolinie (dawniej akrobatyce sportowej) oraz judo.

Gwarantujemy wysoki poziom edukacji. Wśród naszych uczniów i absolwentów są laureaci wielu konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych. Osiągamy bardzo dobre wyniki na zewnętrznych sprawdzianach szóstoklasisty OKE.

Stosujemy metody pracy dostosowane do dzieci 6-letnich: zabawy, gry, zajęcia ruchowe muzyką , plastyczne. Zapewniamy długi okres adaptacyjny przygotowujący dzieci do obowiązków szkolnych. Klasy I wychodzą na przerwę z wychowawcą podczas, gdy inni mają lekcje

Dbamy o przyjazny klimat i atmosferę wzajemnej życzliwości. Staramy się zapewniać naszym wychowankom poczucie bezpieczeństwa

Dla uczniów z dysleksją odbywają się zajęcia ORTOGRAFITI. Uczniowie z problemami w nauce uczestniczą w programie Starszy Brat Starsza Siostra, zaś dzieci z zaburzoną komunikacją społeczną realizują program psycho – edukacyjny Dbajki – Grajki.

Od wielu lat współpracujemy z Teatrem Animacji. Bierzemy udział w warsztatach teatralnych.

Od I klasy poznajemy język angielski. Uczymy się w klasach o poszerzonym programie języka angielskiego.

Od ubiegłego roku korzystamy z dziennika elektronicznego. Zaletą takiego rozwiązania jest niewątpliwie możliwość bieżącego zapoznawania się rodziców z ocenami i postępami w nauce swoich pociech.

Nasze sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt multimedialny. Dobrze zaopatrzona jest pracownia przyrodnicza, w której do dyspozycji uczniów są mikroskopy optyczne z wbudowaną kamerą. Od I klasy odbywają się zajęcia w pracowni komputerowej z dostępem do Internetu. Posiadamy aż trzy sale gimnastyczne, wielofunkcyjne boisko ze sztuczną trawą oraz ekologiczny plac zabaw

Świetlica nasza jest czynna od 06:30 – 17:00, zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą, stwarza warunki do nauki własnej, zabawy i rekreacji .

W szkole jest biblioteka wraz z Centrum Multimedialnym. Każdy uczeń znajdzie tu interesująca lekturę. Uczestniczymy w programie rządowym Książki naszych marzeń.

W stołówce przygotowywane są tanie i smaczne obiady. Dzieci mogą nabyć również śniadania i napoje

Codziennie dyżury pełni pielęgniarka szkolna.

Naszą chlubą jest Samorząd Uczniowski, którego głos liczy się w życiu szkoły. Organizuje on szereg ciekawych imprez i uroczystości oraz przeprowadza wiele akcji .

W szkole odbywają się ciekawe zajęcia pozalekcyjne, rozwijające pasje i zainteresowania m. in. fotograficzne, rowerowe czy też chórek. Od wielu lat wydajemy 3 gazetki szkolne: DIES UND DAS, SMS, oraz RAZ DWA TRZY. Działa Code Club, w którym uczymy programowania.

Szkoła nasza należy do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowi, co obliguje nas do aktywności w edukacji prozdrowotnej. Bierzemy udział w programach Szklanka mleka oraz Warzywa i owoce. Organizujemy warsztaty kulinarne i spotkania z dietetykiem. Nasi uczniowie zostają przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

Organizujemy szereg imprez szkolnych i uroczystości, w tym: Ślubowanie klas pierwszych, Pasowanie uczniów klas I na czytelnika, Konkurs Pieśni Patriotycznych, Jasełka I wigilie klasowe, Mini Play Back Show. Obchodzimy uroczyście święta państwowe i inne.

 

Tradycją naszej szkoły jest coroczny Festyn rodzinny w trakcie którego zbieramy pieniądze na cele charytatywne w ramach współpracy z fundacjami.

Doskonale układa się współpraca z Radą Rodziców. Efekty przynoszą również wspólne działania z Radą osiedla Św. Łazarz. Co roku wspólnie organizujemy międzyszkolne konkursy takie jak: Matematyka w praktyce, Wędrówki i spotkania, Łazarska Mądrala oraz Turniej rzędów. Wspólnie UAM – Wydziałem Chemii, Geografii i Przyrody realizujemy projekt Przyroda w praktyce szkolnej.

Sukcesy

Trzykrotnie realizowaliśmy międzynarodowe projekty w ramach Comeniusa. Współpracowaliśmy ze szkołami ze Szwecji, Hiszpanii, Słowacji, Grecji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Rumunii.

Posiadamy Certyfikat Wiarygodna Szkoła

Nasi uczniowie zdobywają I miejsca w ogólnopolskich zawodach sportowych, a absolwenci – sportowcy liczą się na arenach międzynarodowych. Zdobywamy również liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, organizacje pozarządowe oraz międzyszkolne. Wielokrotnie uzyskiwaliśmy nagrody w konkursach fotograficznych i graficznych. Jesteśmy dumni, że nasi absolwenci osiągają sukcesy w życiu zawodowym w kraju i zagranicą.

 

 

 

Autor: | Data publikacji: 8 września, 2013

Atuty i osiągnięcia

Motto: “Odpowiadamy za swoje czyny i za drugiego człowieka”
OFERTA EDUKACYJNA:

Szkoła jest jednostką publiczną, w której obok klas ogólnych działają klasy mistrzostwa sportowego specjalizujące się w gimnastyce – trampolinie oraz judo. Zajęcia sportowe prowadzą najlepszej klasy specjaliści, mamy profesjonalny sprzęt sportowy. Współdziałamy z takimi klubami sportowym jak: AZS-AWF Poznań oraz Olimpia.
Uczniowie uczą się języka angielskiego.
W szkole funkcjonują klasy z rozszerzonym angielskim oraz klasy o profilu teatralnym, w których uczniowie uczestniczą w bezpłatnych warsztatach teatralnych
Nauka informatyki zaczyna się od I klasy, zajęcia odbywają się w profesjonalnej pracowni komputerowej ze stałym dostępem do Internetu.
W ramach programu Wielostronnego (Multilateralnego) Projektu Partnerskiego Szkół LLP (Comenius) nawiązaliśmy współpracę z takimi krajami UE: Szwecją, Anglią, Włochami, pod hasłem „Ocalmy błękit nieba ”
Na terenie szkoły działa szereg kół zainteresowań: Szkolny Klub Internetowy, kółko teatralne, muzyczne, Zabawy z piłką, Kółko plastyczne, Ortograffiti, dziennikarskie
Realizujemy program pomocy dzieciom w nauce „Starsza brat – starszy siostra”, we współpraca z wolontariuszami VIII LO oraz Gimnazjum nr 53
Wydawane są 3 gazetki szkolne SMS, Dies Und Das, Raz Dwa Trzy.
Uczniowie mają zapewnioną stałą opiekę pielęgniarki, pedagoga szkolnego.
Organizujemy i bierzemy udział w imprezach środowiskowych i akcjach charytatywnych.
Realizujemy projekt „Etos” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego („KAPITAŁ LUDZKI”) przy współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wdrażmy projekt terapeutyczny DBAJKI GRAJKI
ATUTY NASZEJ SZKOŁY
Wspaniali nauczyciele i miła atmosfera klasowa.
Świetlica czynna od 6.30- 17.00, z bogatą ofertą dydaktyczno – wychowawczą zapewniającą wszechstronny rozwój dziecka. Uczniowie uczestniczą w licznych zajęciach sportowych, plastycznych, muzycznych, teatralnych, informatycznych, czytelniczych. Organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi. Tradycją jest uroczystość pasowania na świetlika.
Stołówka z obiadami przygotowywanymi na miejscu.
Znakomita baza sportowa (trzy sale gimnastyczne, wielofunkcyjne boisko ze sztuczną trawą, ekologiczny plac zabaw).
Prężnie działający Samorząd Uczniowski.
Obozy sportowe oraz półkolonie w czasie ferii zimowych i letnich .
Nowoczesne Biblioteczne Centrum Multimedialne

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA
Czołowe miejsca w zawodach sportowych w akrobatyce i judo w skali ogólnokrajowej. Absolwenci klas sportowych naszej szkoły byli i są zawodnikami Kadry Narodowej.
Jesteśmy w Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Pierwsze miejsca w konkursach polonistycznych, języków obcych oraz informatycznych organizowanych w Poznaniu i Wielkopolsce.
Ocena wyróżniająca zrealizowanego projektu międzynarodowego Socrates Comenius pt. ”Żyj zdrowo i kolorowo”