Skład Prezydium

przeglądanie według kategorii

 
Autor: | Data publikacji: 12 września, 2013

Skład Rady Rodziców

 

MARZENA ZBOROWSKA –Przewodnicząca (marza571@wp.pl Tel. 518-256-379)

Dagmara Kapitaniuk-Pertek -zastępca

Sławomir Złotorowicz – Skarbnik (zlotorowicz@wp.pl, 500-105-411)