Dyrekcja

mgr Dorota Matuśkiewicz – dyrektor

 mgr Iwona Wolicka – wicedyrektor

 mgr Jacek Misch – wicedyrektor

mgr Magdalena Jeckel – kierownik Świetlicy

mgr Iwona Mańczak – wicedyrektor Przedszkola