Filmów teka , teatrów rzeka…

Projekt : “Filmów teka, teatrów rzeka”…
Program zajęć dla uczniów klas 6-8

            Program ten jest efektem doświadczeń, jakie zdobyłam prowadząc w ramach zajęć pozalekcyjnych, szkolne koło filmowe i teatralne dla uczniów klas IV-VI i klas gimnazjalnych, jak również zajęć w świetlicy szkolnej.

Jako nauczyciel polonista mam świadomość, że „wchodzenie w role” jest jedną
z ulubionych zabaw dzieci. Ma to miejsce już w wieku przedszkolnym, a nawet wcześniej. Zabawy funkcjonalne, tematyczne to początek przygody z teatrem… i przyczynek do późniejszych zajęć filmowych. Również w starszym wieku dzieci lubią się bawić „w coś” lub „w kogoś”.
To w teatrze i filmie znajdzie dziecko przyjemność przebywania w innym, iluzorycznym świecie,
w świecie fikcji, fantazji, wyobraźni, w którym może przekraczać siebie i realizować najśmielsze marzenia. To podczas takich zajęć można również poruszyć tematy trudne i w łagodny sposób przeprowadzić przez tematy uważane za “niedostępne, ciężkie”.
Uczestniczenie w zajęciach szkolnego koła teatralnego i filmowego stwarza dziecku także okazje na rozwijanie kompetencji komunikacyjnych. Podczas takich zajęć na chwilę młody człowiek staje się przysłowiowym “twórcą i tworzywem”; może być kim lub czym chce…

W taki świat zabieram dzieci! A właściwie zabieramy się wzajemnie J

W tym roku zajmujemy się tematem TOLERANCJI. Przygotowujemy film, który zostanie zaprezentowany na szkolnym FB i stronie internetowej. Niestety zamknięcie szkół trochę nas ograniczyło.
Zapał i zaangażowanie uczniów pozwala na kontynuowanie naszej pracy zdalnie. Okazało się, że można budować pracę zespołową, budować relacje międzyludzkie, koleżeńskie
z poszanowaniem odmienności i indywidualności również na odległość. Współczesna technologia, wiedza, korelowanie różnych dziedzin nauki i życia to stałe elementy naszej pracy. Uczymy się wszyscy, współpracujemy. Działamy nadal!

Nie muszę podkreślać roli programu, który oferuje integrację i rozwijanie pasji w czasie, który okazał się być bardzo trudnym dla psychiki małego człowieka.

Podczas pracy z dziełem filmowym uczestnicy w fazie preprodukcji stworzyli scenariusz, wybrali obsadę. Planują pracę w domu- ograniczenia! Organizują plan filmowy. Organizują przestrzeń
i kręcą materiał; przygotowują wypowiedź filmową krok po kroku. Na etapie postprodukcji zespół pracuje nad materiałem – korzysta z komputerów i telefonów w domu. Z racji ograniczeń sprzętowych uczniowie uczą sie wykorzystać materiały i programy dostępne. Jesteśmy na etapie dogrywania zdalnie materiału, tworzenia prezentacji i montażu. Mamy nadzieję, że wszystko się uda, choć czasem przychodzi chwila zwątpienia… Dajemy radę!

Trzymajcie kciuki.
Joanna Chrzan