Historia

Początki Szkoły Podstawowej nr 69 sięgają lat pięćdziesiątych poprzedniego stulecia. Uroczysta inauguracja roku szkolnego, w nowo wybudowanej szkole, odbyła się 13 września 1956 r: Pierwszym kierownikiem, oddanej do użytku placówki został p Wacław Lica.
Od początku działalności szkoły dużą wagę przywiązywano do tworzenia tradycji. Organizowano spotkania z Gwiazdorem, baliki karnawałowe, wycieczki, konkursy międzyklasowe oraz liczne wieczornice i apele związane z przypadającymi rocznicami i świętami o charakterze państwowym i regionalnym. Nawiązano również ścisłą współpracę z Międzyszkolnym Klubem Sportowym rozwijając działalność sportową. Już w roku 1960 lokalna prasa informowała, iż najlepszych lekkoatletów w dzielnicy Grunwald posiada Szkoła Podstawowa nr 69.
24 lipca 1984r. zostało wydane zarządzenie Kuratora Oświaty i Wychowania w sprawie powołania SP nr 69 w Poznaniu jako szkoły sportowej o profilu akrobatyki sportowej i lekkiej atletyki.
Zarządzenie uzyskało moc prawną od dnia 1.09. 1984 r. Uroczystość szkolna, dotycząca nadania statusu szkoły sportowej, odbyła się 29.09. 1984r.
W miarę upływu lat rozszerzano kontakty ze środowiskiem, a największe efekty przyniosła współpraca z członkami Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, którzy byli częstymi gośćmi w szkole, a spotkania z nimi były cennym uzupełnieniem lekcji historii i patriotycznego wychowania.
Za tą działalność, w roku 1987, ówczesny sztandar szkoły został udekorowany odznaczeniem “Za zasługi dla związku Bojowników o Wolność i Demokrację”.
Obecnie dyrektorem szkoły jest p. mgr Ewa Baranowska, która funkcję tę przejęła z dniem 01.09.2001r. i od początku bardzo mocno zaangażowała się w działalność szkoły kultywując stare tradycje, a jednocześnie sugerując nowe rozwiązania

  • 03.09.1956 – Powstała SP nr 69 przy ul. Jarochowskiego. Szkoła została oddana do użytku młodzieży w latach 1955-56. Budowa tej placówki była bardzo potrzebna, ponieważ budynki Szkół Podstawowych 33 i 34 nie mogły pomieścić wszystkich dzieci rozbudowującej się nieustannie dzielnicy.
  • 20.02.1968 – Szkoła otrzymała imię Jana Mazurka.
  • 1976/77 Przyłączenie Szkoły Podstawowej nr 68 do Szkoły Podstawowej nr 69
  • 29.09.1984 – Szkole Podstawowej nr 69 nadano status Szkoły Sportowej o profilu akrobatyka sportowa i lekkoatletyka
  • 1998/99 – Wprowadzono reformę oświaty, w wyniku której, nastąpił podział na dwie- Szkołę Podstawową nr 69 Szkołę Sportową i Gimnazjum nr 53
  • 05.12.2003 – Poświęcenie Sztandaru Szkoły
  • 06.12.2003 – Uroczyste nadanie szkole imienia Jarogniewa Drwęskiego
  • 07.07.2004 – Uzyskanie statusu Szkoły Mistrzostwa Sportowego
  • 06.07.2010 – Utworzenie Zespołu Szkół nr 8, ze Szkoły Podstawowej nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, ul. Jarochowskiego 62 i Gimnazjum nr 53 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Poznaniu, ul. Winklera 9/11.