Mały odkrywca

Autorka projektu: Karolina Purol

Projekt adresowany dla uczniów klas 7 i 8

  • Założenia programu:

– rozwój zainteresowania uczniów światem przyrody i biologii, rozbudzenie pasji odkrywcy.

  • Instytucje, z którymi w ramach realizacji programu szkoła współpracowała: Uniwersytet Adama Mickiewicza wydział Biologia Sądownicza.

 

  • Cele ogólne projektu:

– umożliwienie dzieciom pracy z mikroskopem optycznym i ukazanie piękna oraz różnorodności świata w skali mikro,

(większość dzieci będzie miała okazję po raz pierwszy prowadzić własne obserwacje       mikroskopowe)

– prowadzenie samodzielnej hodowli i obserwacji roślin,

– samodzielne wyizolowanie DNA ( z owoców)