Nauczyciele

Dyrektor szkoły

Pedagog szkoły

Psycholog szkoły

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja klas IV-VIII

Biblioteka

Świetlica

Gimnastyka – trampolina

Judo