Pięknie jest się różnić

Autorka projektu: Weronika Kokot

Obszar: przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu

Cele:

 • przeciwdziałanie dyskryminacji wykluczeniu na tle rasowym, religijnym, językowym, narodowościowym.
 • nauka tolerancji, szacunku i równości dla osób o innym kolorze skóry, języku, wyznaniu i narodowości,
 • zdobycie wiedzy na temat różnych kultur,
 • zrozumienie mechanizmów tworzenia się stereotypów, uprzedzeń i różnic międzykulturowych,
 • budowanie świadomości i kształtowanie postawy uwrażliwiającej na wszelkie przejawy dyskryminacji i zaakceptowanie odmienności,
 • promocja wiedzy na temat przyczyn i przejawów dyskryminacji,
 • tworzenie tekstów o tematyce tolerancji i wielokulturowości,
 • zdobycie umiejętności pomagających w przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami,
 • zwiększenie poziomu wiedzy na temat możliwych nieporozumień w komunikacji międzykulturowej i strategii radzenia sobie z nimi,
 • otwarta postawa wobec innych kultur,
 • akceptacja odmiennych punktów widzenia,
 • postrzeganie różnorodności jako potencjału,
 • wzbogacenie oferty edukacyjnej.

W ramach projektu uczniowie biorą udział w warsztatach, wykładach, spektaklach, wyjściach do różnych instytucji. Celem jest poszerzenie wiedzy na temat stereotypów i uprzedzeń tkwiących w naszej podświadomości i przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Punktem kulminacyjnym jest zorganizowanie i przeprowadzenie debaty, której głównymi tematami są: równość, tolerancja i wielokulturowość jako potencjał. Staramy się, aby każdy z uczestników rozwijał swoją otwartość na to, co Inne.