Rekrutacja – JUDO

Procedura rekrutacyjna dla kandydatów do klas mistrzostwa sportowego judo – klasy 4.

Osoby zainteresowane rozpoczęciem nauki w klasach mistrzostwa sportowego
o profilu judo zapraszamy do zapoznania się i przygotowania do testów sprawnościowych.

Próby sprawnościowe określone są w wytycznych Polskiego Związku Judo i są elementem Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej (MTSF).

Każdy kandydat do klasy mistrzostwa sportowego judo w procesie rekrutacyjnym musi wykonać 3 próby sprawnościowe:

  1. Siady z leżenia tyłem w ciągu 30 sekund (liczba). 
  2. Skok w dal z miejsca (cm). 
  3. Bieg wahadłowy na dystansie 4×10 m (s). 

Bezpośrednie wyniki w liczbie powtórzeń, cm, sekundach przeliczamy na punkty w skali T.

Tabele z wynikami i skalą T znajduje się w publikacji “Sprawność fizyczna i jej testowanie u młodzieży szkolnej”, Józef Drabik, AWF Gdańsk 1992.

Aby zaliczyć próby sprawnościowe należy uzyskać w sumie 150 i więcej punktów za 3 próby w skali T! 

Zaliczenie testów sprawnościowych  niezbędne jest do uzyskania kwalifikacji do klasy mistrzostwa sportowego judo.