Rada Rodziców

Skład Prezydium

Przewodnicząca: Dagmara Kapitaniuk-Pertek

Zastepca Agnieszka Krzykowska
Skarbnik Malgorzata Demuth-Kubiak

Konto Rady Rodziców

PEKAO S.A. Poznań IV, 436 IV Oddział w Poznaniu
RADA RODZICÓW PRZY SZK. IM J. DRWĘSKIEGO
42 1240 3220 1111 0010 1584 9662

Szanowni Państwo
Proszę o niedokonywanie wpłat gotówkowych na konto Rady Rodziców.
Pieniądze proszę wpłacać wyłącznie przelewem z konta bankowego lub gotówką u Skarbnika Rady Rodziców.