Rada Rodziców

Skład Prezydium

Dagmara Kapitaniuk-Pertek – przewodnicząca

Sławomir Złotorowicz – Skarbnik (zlotorowicz@wp.pl, 500-105-411)

Konto Rady Rodziców

PEKAO S.A. Poznań IV, 436 IV Oddział w Poznaniu
RADA RODZICÓW PRZY SZK. IM J. DRWĘSKIEGO
42 1240 3220 1111 0010 1584 9662

Szanowni Państwo
Proszę o niedokonywanie wpłat gotówkowych na konto Rady Rodziców.
Pieniądze proszę wpłacać wyłącznie przelewem z konta bankowego lub gotówką u Skarbnika Rady Rodziców.