Promocja zdrowia

 • warsztaty dla uczniów klas siódmych dot. Pomocy przedmedycznej z wykwalifikowanymi ratownikami medycznymi „Wiem jak ratować życie.” we współpracy z Wydziałam Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP marzec 2019
 • udział uczniów klas VII w konkursie miejskim „Wiem jak ratowć życie”-czerwiec 2019 etap I i etap II z Wydziałam Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP (miejsce:Zespół Szkół Handlowych)
 • Udział uczniów w finale Ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym w sp 15 maj 2019
 • Udział uczniów klas starszych w spotkaniach ze Strażą Miejską z Zespołu Profilaktyki na temat uzależnień/zagrożeń współczesnej młodzieży, fajerwerków
 • Pogadanki „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne Ferie” Straż Miejska MP – Zespół profilaktyki
 • Bezpieczna droga do szkoły”, Jak mówić NIE – w kontaktach z obcym dla klas I_III– Straż Miejska- Zespół profilaktyki
 • udział z uczniów w XII Eko rajdzie organizowanym przez Straż Miejską MP 28 maja 2019
 • Udział w trzydniowym turnusie profilaktycznym w Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień dla dzieci i młodzieży w Rogoźnie z klasą IV c w dniach 20-22 marca 2019
 • Spotkania edukacyjne z Policją ds. Nieletnich w ramach Programu „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy”
 • Współpraca z Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży – zajęcia dla uczniów z zakresu doradztwa zawodowego na temat procedur rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
 • Udział w Projekcie profilaktyczno – edukacyjnym „Poznań uzależniony od profilaktyki’ przygotowanego dla dzieci i młodzieży przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Poznania, w ramach tego projektu etapy:

-Udział udział klas VII w musicalu „Footloose” W Teatrze Muzycznym

-Udział uczniów w ramach projektu ze wszystkich klas VII w warsztatach profilaktycznych na temat uzależnień

-Udział uczniów w ramach projektu ze wszystkich klas VII w warsztatach tanecznych „Footloose -Wrzuć luz!”

-Udział uczniów w ramch projektu klas VII i VIII w spotkaniu z Policją i Strażą Miejską na temat uzależnień

 • Szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego UNPLUGGED – przeciwdziałanie przyjmowaniu substancji uzależniających przez dzieci i młodzież zorganizowane przez Zespół Profikaktyki Straży Miejskiej MP paździenik 2019

 

 • Udział w projekcie Urzędu Miasta „Szacun dla zawodowców” – spotkania organizacyjne dla koordynatorów w SP 75
 • Udział w imprezie Urzędu Miasta Poznania „Arena Zawodów” listopad 2019
 • Udział szkoły /uczniów w biciu rekordu w jednoczesnej resucytacji – pierwszej pomocy w ramach programu „Ratujemy i uczymy ratować’ w ramach współpracy z WOŚP 16.10.2019
 • Programy antynikotynowe – (w ramach współpracy Stacja Sanitarno- epidemiologiczna „Nie pal przy mnie , proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie” – kontynuacja)
 • Programy „Mleko w szkole”, Owoce i warzywa” „program antysmogowy
 • Między nami kobietkami” -dla dziewcząt klas VI